Winkelcentrum Prinsenland Rotterdam

Privacy Statement

1. Algemeen

Bouwinvest Dutch Institutional Retail Fund N.V. verhuurt en beheert winkelcentra in heel Nederland.

Indien u onze website “winkelcentrumprinsenland” bezoekt, verwerken wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens van u.

Bouwinvest Real Estate Investors B.V. (hierna: Bouwinvest) treedt op als beheerder van het Bouwinvest Dutch Institutional Retail Fund N.V. en geldt als verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens via onze website. Bouwinvest is gevestigd te (1043 DG) Amsterdam aan de La Guardiaweg 4.

Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met die persoonsgegevens omgaan en waar wij die gegevens voor gebruiken. In dit statement informeren wij u ook over uw rechten in dit kader.

Bouwinvest hanteert een strikt privacy beleid. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt.

2. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bouwinvest verzamelt en verwerkt als u onze website bezoekt.

3. Uitleg en opbouw van dit privacy statement

In dit privacy statement beschrijven we per doel welke persoonsgegevens Bouwinvest van u verwerkt als u onze website bezoekt.

4. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

4.1 Functionaliteiten van de website en gepersonaliseerde informatie op de website

Doel
Om u als bezoeker/gebruiker van onze website een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden, verwerken wij een aantal persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Bouwinvest.

Daarnaast willen we zo relevant mogelijk voor u zijn en proberen de website aan te passen aan uw voorkeuren. Dit kunnen wij doen door, wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven, cookies te plaatsen.

Voor onze websites maken we gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Op onze website worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te geven. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de website navigeren.

Wij analyseren uw gegevens om op onze website en externe websites zoals sociale media platforms informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij uw persoonlijke interesses en voorkeuren.

Daarnaast maakt Bouwinvest gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Voor het gebruik van de cookies dient u toestemming te geven. Bij een bezoek aan de website verschijnt er een standaardmelding. Door op de button in de melding te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van de cookies.
Wanneer u geen toestemming geeft, zal de website niet altijd goed functioneren.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn: het IP-adres van uw apparaat, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waar u mee surft en de duur en het tijdstip van een bezoek.

Gegevens
Voor dit doel verwerken wij de volgende gegevens: bezoek(duur), bekeken pagina’s, device gebruik en funnel analyse.

5. Verstrekking van uw gegevens aan derden

Bouwinvest schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in (zoals hostingdiensten, CRM leverancier en automatiseringsdienstverleners). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft Bouwinvest de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in het kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uitsluitend wanneer Bouwinvest hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en Openbaar Ministerie, of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging

Bouwinvest gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Bouwinvest heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers en beveiligde servers.
Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie.

7. Uw rechten en vragen

U heeft het recht om Bouwinvest een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot volledige verwijdering van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

mijngegevens@bouwinvest.nl

Of per post aan:

Bouwinvest Retail Fund
T.a.v. Mijn gegevens
Postbus 56045
1040 AA Amsterdam

Voor klachten over het verwerken van persoonsgegevens kunt u uiteraard terecht bij ons en daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verwerken en de daaraan verbonden wettelijke verplichtingen.

9. Wijzigingen privacy statement

Het privacy statement van Bouwinvest kan worden gewijzigd als wij voornemens zijn het gebruik van uw persoonsgegevens te wijzigen of als andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie van het privacy statement vindt u altijd op website.

Wij raden u aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Laatst gewijzigd: 19 juni 2018